GANPATI 
IDOL
PAINTING

WINNERS
Card image cap

SANYAM PARAG JAJU


FRAVASHI INTERNATIONAL ACADEMY

Card image cap
Card image cap

TEJAS DEVIDAS PAGAR


V.P.P.M, NASHIK


Card image cap


Card image cap

PURVA ANIL KHOLE


DAY CARE CENTER, NASHIK


Card image cap
Card image cap

JEEVIKA N. AGRAWAL


TEENAGE INTERNATIONAL, NASHIK

Card image cap


Card image cap

VAIBHAV YASHPAL SINGH B.


NAVRACHANA ENGLISH MEDIUM SCHOOL, NASHIK

Card image cap
Card image cap

JIVAANA S.


FRAVASHI INTERNATIONAL ACADEMY


Card image cap


Card image cap

NAMRATA DATTATRAYA DOKFODE


KID'Z ACADEMY

Card image cap
Card image cap

KAVITA DNYANDBA LAKHADE


SWAMI VIVEKANAND VIDHYALAYA


Card image cap
Card image cap

ANSHIKA PRAMOD WANI


ENGLISH MEDIUM PREPRIMARY SCHOOL

Card image cap
Card image cap

RUCHITA SANJAY CHOWK


PETHE VIDHYALAYA ,NASHIK


Card image cap
Card image cap

SHRAVANI AVINASH BHAVSAR


VIDHYA PRABODHINI PRASHALA

Card image cap
Card image cap

SOHAN BHAVESH S.


FRAWASHI INTERNATIONAL ACADEMY

Card image cap
Card image cap

MITALI SANJAY J.


NAVRACHANA ENGLISH MEDIUM SCHOOL

Card image cap
Card image cap

LOKESH RAJ KALLAR


FRAWASHI ACADEMY

Card image cap
Card image cap

ATHARVA SUBHASH UGALE


SINDHU SAGAR ACADEMY

Card image cap